Candida

Candida – Tarmsvamp en voksende epidemi

Allerede på de gamle grækeres tid var candida-svampen omtalt som en fare for
kroppens helse. I vore tarme findes der ca. 400 arter af mikroorganismer.
Når vi ændrer på vores kostvaner eller indtager visse mediciner, tilsætningsstoffer eller andre miljøgifte i mad og drikke, kan hele kulturer af tarmfloraen opblomstre eller gå
til grunde.

De bakterier som findes i tarmsystemet kan inddeles i to hovedgrupper : Nyttige og
skadelige. Det er afgørende for tarmfloraen at tarmvæggen er bemandet med store og
tætte kolonier af venlige acidofilus- og bifidusbakterier. Coliforme bakterier, salmonella,
parasitter og svamp er eksempler på skadelige grupper i tarmfloraen.

Candida albicans (Monilia) er en enkel gærsvamp som er en del af kroppens naturlige
tarmflora. Dens funktion er at medvirke i nedbrydningen af den mad vi indtager;
men hvis den bliver overstimuleret af den kost, medicin osv. vi spiser, kan denne ellers
godartede organisme udvikle sig til en svampelignende parasitform med lange rodagtige
forgreninger (mycelier).

Når candidasvampen sætter sig fast på tarmvæggen øges slimhindens
gennemtrængelighed, og den kan således spredes via blodet til resten af kroppen og
forstyrre celler og organer. Parasitformen afgiver knapt 100 forskellige mycotoxiner
(svampegifte) som så belaster kroppens funktioner, hormonbalance,
nervesignalsubstanser og leverens afgiftningsformåen.

Candida invaderer med lethed alle kroppens organer og væv, men synes at foretrække
fordøjelsessystemet. Normalt bør fordøjelsesenzymerne sætte en stopper for de
gærsvampe der indgår i føden, men idag lider mange, især ældre, af saltsyre-brist i
mavesækken. Derfor får disse ubudne gæster større mulighed for at angribe
tarmvæggen og derved blive permanent bosiddende hos den angrebne.

Hvis mængden af venlige bakterier er reduceret og tarmene er ‘beskidte’ dvs beklædt med
plak, får svampen et fortræffeligt miljø til at vokse og udbrede sig i. Først i tarmsystemet og
siden i resten af kroppen.

Hippokrates skrev i sine tekster om patienter med hvide tungbelægninger, negle
og fodsvamp. Men det er først i de seneste 20 års tid at “candidasis” er blevet en
epidemi, muligvis som følge den større indtagelse af sukker.

Det er svært at få et præcist overblik over hvor mange der lider af candidainfektion,
da den findes i mange grader og symptomerne varierer fra person til person.
Statistisk er det, i den vestlige verden ca. 25% af befolkningen, der har et overskud af candida.

En kraftig øgning af candidapopulationen med dertil hørende symptombilleder indikerer
altså, at miljøgifte, tilsætningsstoffer, mediciner, fejlagtig kost eller andre helse-
nedbrydende påvirkninger, er i gang med at fordærve vore kroppes forsvarssystemer.

Grunden til at candidasvampen nu spredes mere end tidligere findes i det moderne
samfunds stigende stressniveau og øgede forbrug af antibiotika, p-piller, steroider og
det enorme forbrug af raffineret sukker og hvidt mel. Anvendelsen af antibiotika og
søde sager er fordoblet siden 60`erne og vi spiser op til 100 gange mere sukker nu
end vi gjorde for 100 år siden.

Den biokemiske forstyrrelse som candidaoverskudet afstedkommer, forårsager både
fysiske og psykiske problemer. De fleste ved ikke at de har en ubalance i tarmfloraen,
men har lært at leve med de mangeartede symptomer det kan resultere i.

Man kan have candidainfektion i munden uden at vide det, og de mere livskraftige
former kan overføres ved kys og seksuel omgang eller sågar hvis man deler tandbørste
i familien.

I det moderne samfund ses flere og flere der lider af kronisk træthed, folks
toleranceniveauer mindskes og mange hænger fast i en utilfredsstillende livssituation;
man kan tale om “det miljøsyge menneske i det miljøsyge samfund”

Desværre har den etablerede lægevidenskab ikke forstået effekten af deres antibiotika-
og penicillinbehandlinger. Og de har ikke rigtigt anerkendt den betydning candidaen har.
Skolemedicinen har idag store problemer med at klare vore livsstilssygdomme,
og alt for mange mennesker lider alt for meget unødigt.

I 80`erne var candidainfektion og aids de mest omtalte og sværest behandlede
sygdomstilstande i USA. Måske er der en sammenhæng derhen at forstå at
svampeinfektion presser immunforsvaret og samtidig giver et hæmmet immunforsvar
frit spillerum for den aggressive form af candida. Derfor er det også vanligt med
svampeinfektioner hos patienter der får immunforsvarsdæmpende medicin.

Candidasvampen kan producere et østrogenlignende stof som giver forstyrrelser i
kroppens egen hormonproduktion. Vi får idag mange miljøgifte der betér sig som
østrogen og derfor er grund til mange alvorlige sygdomme. I USA har forskere
fundet at netop dette forhold er årsag til manglende fertilitet hos mænd og mindsket
sexlyst hos kvinder.

Når kroppens blodsukkerniveau er højt producerer candidaen ethanol (alkohol).
Man kan altså være påvirket uden at have drukket noget. Et andet biprodukt er
acetaldehyd der er beslægtet med formaldehyd, dette kan påvirke åndedrættet.

“Candidasis” er en alvorlig sygdom.
Denne tarmrensningskur er den hurtigste og mest effektive metode til at få overskuds-
candida ud af systemet. Vi ser konkret hvor meget candidasvamp der kommer ud af
kroppen hver dag.

Phone: +45 40 46 97 76
Fax: +45 40 46 97 76
Have Borupvej 124
4360 Kirke Eskilstrup