Tarmplak

Tarmplak

Tarmplak er en belægning af ufordøjet indtørret føde, som sidder fastklistret på indersiden af tarmvæggen.

WHO prioriterer tarminfektioner

Dette viser at mave-tarmlidelser er et af menneskets største problemer i dag.

Tarmplack forårsager selvforgiftning

Dr. Depak Chopra (USA) kalder plak for “ufordøjet materiale” som er tørret og i årenes løb har opbygget enbelægning på tarmens slimhinde. Ifølge ayurvedisk medicinsk opfattelse kaldes dette “ama” som blokerer “ojas” dvs livsenergiens kanaler.
Der findes et beskyttende lag af slim som dækker tarmens inderside. Her fæstnes skadelige mikroorganismer,som siden føres ud af kroppen med afføringen. En slimhindecelle lever kun i et par dage, og denne hurtigeudskiftning af tarmceller og slim forhindrer at skadelig bakterier og mikrober angriber kroppen. Dette gælder en velfungerende tarm! Men hvor mange mennesker i det moderne vesten har det ? Hos en person med trægt tarmsystem kan slimlaget sammen med gammel afføring ligge så længe, at der opbygges en belægning dvs plak. Belægningen ses som en gummilignende masse som besværer næringsoptaget og uddrivelsen af slagger og affald. Hele metabolismen og biokemien bliver altså forstyrret med eventuelle sygdomme eller lidelser til følge.

Plak:

Når slimskabende føde og restprodukter fra emneomsætningen tørrer og fæstnes i tarmen, ændres det med tiden til en kit-/gummi-lignende mørk masse som holder yderligere madrester og ufordøjet affald tilbage i tarmen. Det bevirker at plaklaget efterhånden bliver tykkere, og derved hindrer næringsoptaget og forårsagerselvforgiftning. Således presses kroppens immunforsvar og grundlag for sygdom opstår.
• Plak skaber fortrængninger og divertikler i tarmen.
• Plak løsnes ikke fra tarmvæggen med vandskylninger, lavement eller fastekure.
• Plak løsnes ikke med såkaldt colon hydro terapi dvs tarmskylning.
• Udrensningskure som piller, pulver og te, løsner, hvis overhovedet, kun få gram per dag.
• Denne tarmrensningskur renser tarmen for flere kilo plak og gifte på bare en uge.
• Kroppens selvhelende fomåen øges markant når plakken forlader fordøjelsessystemet.

Forstoppelse dvs når tarmen tømmes færre end 2 gange om dagen. Forstoppelse beror på en for drøj passage af tarmindholdet igennem tyktarmen. Med vores moderne livsstil erder rig mulighed for at forstyrre den indre cirkulationsproces, eksempelvis peristaltikken (tarmens bølgendebevægelser). Fibre er en meget væsenligt faktor for at opretholde tarmens rytmik. Tarmbevægelserne er ikkeen alenestående mekanisk funktion, men er meget påvirket af det enkelte individs fysiske og psykiske tilstand,hormonerne samt maven og tarmenes signalsystem.  Maden bør passere tarmsystemet på 20 – 24 timer for at undgå at den gærer og rådner. Kød og fisk er længeretid om at fordøjes, og indtager man for få fibre og for meget fedt kan passagetiden fordobles. En afrikanersføde vil typisk passere på bare ca. 17 timer, hvor en engelsk kost vil være op imod 34 timer om at passere. Man skal altså tilstræbe at transporttiden gennem fordøjelsessystemet bliver så kort så muligt, derhen at jo mindre mad der rådner i systemet jo mindre selvforgiftning og des bedre næringsoptag.
Forstoppelse er den vanligste årsag til divertikler (udposning på tarmen) som dannes når tarmen udspiles ogstagnerer. Efterhånden som der fæstnes yderligere mængder af afføring i disse divertikler øges risikoen forinflammation (colit) og selvforgiftningen af kroppen forværres.

Denne selvforgiftning er en af de grundlæggende årsager til vestens livsstilssygdomme.

Symptomerne på selvforgiftning kan være mange og variere; det kan eksempelvis være almindelige problemer som hovedpine, smerter, koncentrationsbesvær, humørsvingninger, kronisk træthed, tilbagevendendeforkølelser, allergier m.m. Det er sandsynligt at flertallet af kroniske sygdomme er forårsaget af selvforgiftning.
Tarmrensning er den bedste, hurtigste og letteste måde at rense kroppen for ophobet gift. Alle øvrige udrensningskure er kun en forberedelse til denne kur, som i èn afgiftningsproces befrier tarmene for flere kilo plak og derved åbner drænet for giftstoffer i blod og organer.
Hvis udrensningsorganerne lunger, hud, tarme, nyrer og lever ikke fungerer ordenligt pga. overbelastning, så lagres affaldet andre steder i kroppen som organer, bindevævet, slimhinder, led, osv.
At fjerne plak og gifte fra tarmene er den vigtigste metode til at højne kroppens selvhelende formåen, og derigennem opnå en god helse.
Alle øvrige udrensningskure er kun en forberedelse til denne kur, som i èn afgiftningsproces befrier tarmene for flere kilo plak og derved åbner drænet for giftstoffer i blod og organer. 

Hvis udrensningsorganerne lunger, hud, tarme, nyrer og lever ikke fungerer ordenligt pga. overbelastning, så lagres affaldet andre steder i kroppen som organer, bindevævet, slimhinder, led, osv. 

At fjerne plak og gifte fra tarmene er den vigtigste metode til at højne kroppens selvhelende formåen, ogderigennem opnå en god helse.  

Mængden af plak i tarmene kan variere fra ét til adskillige kilo.

De fleste af os har undertiden indtaget uhensigtsmæssigt kost, og det er derfor forventeligt at alle bærer på enstørre eller mindre mængde af plak i tarmene og også, ofte uønskede, bakterier, vira, mikrober og overskud af tarmsvampen candida albicans. Candida forøger sig utilsigtet hvis ikke tarmen renses for plak. Denne tarmrensning er den hurtigste og mest effektive metode til at standse tilvæksten, og uddrive det allerede etablerede overskud af candida på.
Tarmene kan indeholde så tyk en belægning af plak, at der kun er et lille hul, til passage af den dagligeafføring. Dette giver en vedvarende selvforgiftning af kroppens organsystem, særligt følsomt er hormon- og nervesystem.
Tyktarmens økosystem indeholder i nærheden af 100.000 milliarder (ca. 1 kg) levende bakterier. Forskere har bevist og er enige om at:

Ret tarmflora = God helse = God immunitet

Tarmens bakterieflora er af stor betydning for produktion og omsætning af hormoner, vitaminer, mineraler ogandre næringsemner. Bakterier i tyndtarmen producerer det livsnødvendige vitamin B12, og i tyktarmen dannesvitamin K, som bl.a. indgår i blodets koagulationsfunktion ved blødning. -Også B1, B2, B6 og folsyre dannes af tarmbakterierne.
Uønskede bakterier der koloniserer sig i tarmplakket afgiver giftige produkter (toxiner) som belaster kroppen og forårsager energibrist. Nervesignalstofferne kan påvirkes i deres produktion og funktion som eksempelvisacetylkolin der bruges i nervernes synapser.
Næringsbrist opstår når uønsket gæring/forrådnelse forbruger næringsemnerne i tarmen, specielt vitaminer,enzymer og proteiner. De uønskede bakterier betér sig som parasitter og ødelægger langsomt kroppen indefra,ved det at alle de gifte de udskiller, optages i blodet og påvirker således også organer og hjerne.

Ca. 80 % af kroppens immunforsvar er lokaliseret til tarmsystemet-

Hvorfor det er af største vigtighed at have en velfungerende fordøjelse, for at opretholde en god helse. Ved en for dårlig emneomsætning, næringsopptagelse eller udrensning, vil det kunne resultere i bl.a. overvægt,træthed, smerter osv.

Selvforgiftning er en grundårsag til de fleste livsstilsygdomme.

Kroppen forsøger at beskytte tarmen ved at indkapsle det inflammerede område med slim, og med tidenhærdes den gamle afføring og slim til den gummi-lignende masse dvs tarmplak. Tarmplak kan ligge indlejret i slimhindens folder i flere tiår, og forstyrre tarmens funktioner som næringsoptag,udrensning og immunsystem m.m. Tarmene og fordøjelsen er nært forbundne med kroppens immunsystem, hormon og nervesystem. Hvis integriteten forstyrres hos et af systemerne vil de andre uden undtagelse påvirkes, det vil så manifesteresig i forskellige symptomer fra de påvirkede funktioner og systemer.
Phone: +45 40 46 97 76
Fax: +45 40 46 97 76
Have Borupvej 124
4360 Kirke Eskilstrup